გვარის წინამძღოლებო და გვარიშვილებო, ყურადღება!

ძვირფასო გვარიშვილებო, გაცნობებთ:
 სოცილაური ქსელებით და სატელეფონო კავშირის გამოყენებით მოქალაქეთა ჯგუფი უკავშირდება საგვარეულო გაერთიანებათა წარმომადგენლებს და სთხოვს, გამოცხადდნენ ქ.თბილისში, სადაც მოხდება მათი, ასევე მათი გვარიშვილების (ე.წ. "დელეგატების") რეგისტრაცია, ხოლო ყოველივე ეს ხდება, თითქოსდა, პატრიარქის კურთხევით და საპატრიარქოსთან შეთანხმებით. 
 www.gvarebi.ge -ს ადმინისტრაცია განმარტავს, რომ ხსენებული ჯგუფი მოქმედებს საკუთარი ინიციატივით. მათი მოქმედება არ ხორციელდება პატრიარქის კურთხევით და საპატრიარქოსთან შეთანხმებით.
 საგვარეულოთა წარმომადგენლებს გთხოვთ, გავავრცელოთ ეს შეტყობინება.
 დამატებითი ცნობებისათვის დავუკავშირდეთ ერთმანეთს.

პატივისცემით, გვერდის ადმინისტრაცია.

our image