გამკაცრდეს საემიგრაციო პოლიტიკა! არა ნარკოლეგალიზაციას!


ძვირფასო გვარიშვილებო, შეიძლება თქვენ დაგიკავშირდნენ ხელმოწერების შესაგროვებლად ორი სხვადასხვა საინიციტივო ჯგუფის წარმომადგენლები:

I. კობა დავითაშვილი და მისი საინიციატივო ჯგუფი აგროვებს ხელმოწერებს ორ საკითხზე -

1. კონსტიტუციის მე-12-ე მუხლში ჩანაწერის გასაკეთებლად, რომლითაც "ადამიანის თვითგანვითარება" გაიმიჯნება რაიმე სახის ნარკოტიკის მოხმარებისაგან;

2. საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქციების გადატანა უზენაეს სასამართლოს პრეროგატივებში.

 ორივე ინიციატივას იურისტები აფასებენ დადებითად და, თუ 200 000 ხელმოწერა შეგროვდება, შესაძლებელი გახდება იმ მდგომარეობის გამოსწორება, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ მოიტანა. ამიტომ შეიძლება, რომ მათ მივეხმაროთ.

------------------------------------------------------------------------

 

II. ასევე ხელმოწერებს აგროვებს მეორე საინიციატივო ჯგუფი. სოსო მანჯავიძე და ზვიად ტომარაძე არიან ამ ჯგუფში. მათი ინიციატივაა, კანონით აიკრძალოს საქართველოში ბინადრობის უფლების გაყიდვა. აღნიშნულ ჯგუფს ცვლილების ინიცირებისთვის 30 000 ხელმოწერა აქვთ შესაგროვებელი. ეს ცვლილება შეაკავებს საქართველოში აღმოსავლეთ ქვეყნებიდან საცხოვრებლად ჩამოსულთა ნაკადს.

ზემოთხსენებული ინიციატივები ეკლესიისაგან დამოუკიდებლად წარმოიშვა, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად დადებითი მოვლენაა.

მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენი ხელმოწერით შევუერთდეთ ამ საქმეს!

our image